Bodemverontreiniging kaart provincie gelderland

De normen zijn er om: mensen te

Bodemsanering: overzichtspagina. Als provincie zijn wij bevoegd gezag voor vergunningen, ontheffingen en meldingen op verschillende onderdelen binnen .

Plicht om te saneren. Voor bodemvervuiling die na 1 januari is ontstaan,

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
13647KB 3235 784 WebP

Omgevingsvisie Gelderland Selecteer een themakaart Er

De Provincie Gelderland draagt zorg voor vergunningverlening, handhaving van voorschriften, ontheffingen en de nazorg van stortplaatsen en baggerdepots. Deze .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5048KB 1432 577 GIF

Bodem. De bodem speelt in

Kaarten & Cijfers Op deze pagina vindt u een overzicht van onze kaarten en cijfers. Kaarten en cijfers Filters Soort Kaarten Cijfers Thema Actieplan Wonen Actueel .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
546KB 1382 1736 PNG

Bekijk de kaart spoedlocaties bodemverontreiniging. Meer informatie. Meer informatie over

te maken heeft met een ernstige bodemverontreiniging uit hoofdstuk van beleidsnota Bodem (PDF 1 MB); de grond niet in de gemeente Arnhem of Nijmegen ligt. Ligt de .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6852KB 3643 1493 HEIF

Omgevingsvisie Gelderland Selecteer een themakaart Er zijn momenteel geen plannen geselecteerd. Omgevingsvisie

Subsidies Vergunningen Kaarten & Cijfers Beschermingsgebied grondwater: overzichtspagina Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7488KB 3495 2843 TIFF

De bodeminformatie van gegevensbeheerder Provincie Gelderland, met uitzondering van

De website van de Provincie Gelderland!

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10755KB 1097 555 JPEG

zich bezig houden met gebiedsontwikkeling binnen het grondgebied van

De bodeminformatie van gegevensbeheerder Provincie Gelderland, met uitzondering van Arnhem en Nijmegen, is niet actueel. De actuele bodeminformatie is .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
12027KB 1051 862 RAW

Bodeminformatie provincie Gelderland . Door het

Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk Home Naar de kaart Veel gestelde vragen Contactgegevens wijzigen 12 november technisch .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
12903KB 3965 918 JPEG

Geomorfologische kaart van nederland ()

Melden bij de provincie Gelderland. Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, die vóór heeft plaatsgevonden? U bent dan verplicht de verontreiniging .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1740KB 3561 2334 PSD

Vrijheidsmuseum. Apeldoorn. Nederlands Openluchtmuseum. Kasteel

onderliggende bodemonderzoeken kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour saneringsplan (bij saneren) Hoe lang duurt de .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
11402KB 2323 1232 WebP

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant () staat wat de provincie doet om

Bodeminformatie provincie Gelderland . Door het vooronderzoek kan worden bepaald of de locatie verdacht is op de aanwezigheid van bodemverontreiniging . Upload hier .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1783KB 3757 623 WebP

Het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging is op 1 januari gereed gekomen (LDB

Kaart locaties met (mogelijke) bodemverontreiniging | Fryslan This page is not working correctly. Our sincere apologies. Go to homepage You can also refresh the page .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4638KB 3239 1746 TIFF

Het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging is op

Bodemsanering melden Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren?

Dan moet u dit melden bij provincie .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2426KB 2321 1934 TIFF

De normen zijn er om: mensen te beschermen. planten en

Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder Asbestdakenkaart en Bodemverontreinigingen. Bodemkwaliteitskaart Veel .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14095KB 530 922 PNG

Provincie Gelderland (overige gemeenten) Na Gemeente * Een bodemverontreiniging of sanering

Veel gestelde vragen. Hoe maak ik een afdruk van het bodemloketrapport? In Bodemloket kunt u een integrale rapportage printen, waarin zowel het kaartje als een overzicht van .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5858KB 2218 2030 JPEG

De normen zijn er om: mensen te beschermen. planten en dieren te

Plicht om te saneren. Voor bodemvervuiling die na 1 januari is ontstaan, geldt de zogenoemde zorgplicht. Dit houdt in dat de vervuiler de verontreiniging, ongeacht de .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
11388KB 3960 1926 WebP

Commissaris van de Koning; Financiën provincie Fryslân; Gedeputeerde Staten; Provinciale

Webkaart lood in de bodem RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht Bodem en ondergrond (beerdroid.cz) Stichting Bodemcentrum Informatie .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9016KB 2245 974 PNG

Het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging is op 1

Melding bij de provincie: historische verontreiniging van meer dan 25 m³. Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, die vóór heeft plaatsgevonden? .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6217KB 704 1185 WebP

in Gelderland Lijst Kaart Meijhorst Nijmegen, €

Provincie Gelderland (overige gemeenten) Na Gemeente * Een bodemverontreiniging of sanering van maximaal 25 m³ boven interventiewaarde, moet .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8657KB 674 2458 HEIF

51° 53′ NB, 5° 50′ OL

Provinciale milieuverordening Gelderland. Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 15 december , nr. E (eerste tranche; Provinciaal .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14236KB 1277 1419 PNG

Of als u van plan bent een

De normen zijn er om: mensen te beschermen. planten en dieren te beschermen. te voorkomen dat stoffen zich verder verspreiden in het milieu. Een bodemvervuiling heeft .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4930KB 1450 2301 TIFF

Erichem (uitspraak: ɪːrixɛm (Eerigèm), Errekom in lokaal dialect) is een

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS) vindt u hier: beerdroid.cz Als het om verontreiniging in de gemeente Groningen gaat, stuurt .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2985KB 1691 2916 TIFF

Erichem (uitspraak: ɪːrixɛm (Eerigèm), Errekom in lokaal dialect) is een

Bodem. De bodem speelt in alle opzichten een belangrijke rol in ons bestaan. De bodem is drager van natuur en landbouw, leverancier van energie, grond- en voedingsstoffen, .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5080KB 1169 590 JPEG

Web site created using create-react-app.

Web site created using create-react-app.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6379KB 2456 2091 PNG

Erichem (uitspraak: ɪːrixɛm (Eerigèm), Errekom in lokaal dialect) is een dorp

De provincie Gelderland heeft met de Beleidsnota De Gelderse wegwijzer door bodemland[5] als Gelders bevoegde gezag Wet bodembescherming[6] (samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen) een praktische handleiding gegeven voor de uitvoering van bodemtaken en toetsingskader voor de uitvoering van onderzoek, sanering en .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7101KB 3515 787 HEIF

Provincie Gelderland (overige gemeenten) Na Gemeente * Een bodemverontreiniging

Omgevingsvisie Gelderland Selecteer een themakaart Er zijn momenteel geen plannen geselecteerd. Omgevingsvisie Gelderland Visie hoofdstuk 1 Toekomstbestendig Gelderland Opgaven in deze Omgevingsvisie Twee provinciale hoofddoelen Uitwerking provinciale hoofddoelen Omgevingsagenda en majeure opgaven in de .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14658KB 2155 1697 HEIF

Erichem (uitspraak: ɪːrixɛm (Eerigèm), Errekom

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en (kunnen) leiden tot schade aan het ecosysteem. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuverontreiniging.

Inhoud 1 Ontstaan van bodemverontreiniging 2 .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8628KB 1734 2704 GIF

51° 53′ NB, 5° 50′ OL Beluister (info) Oosterhout (Overbetuwe)

51° 53′ NB, 5° 50′ OL Beluister (info) Oosterhout (Overbetuwe) Sint-Leonarduskerk Oosterhout is een dorp in de gemeente Overbetuwe in de Nederlandse provincie Gelderland, dat grenst aan de gelijknamige wijk in de gemeente Nijmegen. Inhoud 1 Geschiedenis 2 Dijkdoorbraken 3 Economie en toerisme 4 Sport 5 Geboren in .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2437KB 1060 457 TIFF

Verontreinigingen elders in Brabant moet u melden

Vrijheidsmuseum. Apeldoorn. Nederlands Openluchtmuseum. Kasteel Slangenburg. Burgers Zoo. Deze provincie heeft een grote diversiteit aan natuurgebieden, rust, leuke steden en dorpen en meer. Ontdek het zelf. Als je hier bent zul je de bossen vanzelf ontdekken. Alsook de rivieren en de dorpen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1578KB 2959 2667 TIFF

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de

De Sysselt (uitspraak: Siesselt) is een bosgebied ten oosten van Ede in de Nederlandse provincie Gelderland. Het natuurgebied met een oppervlakte van ha is sinds eigendom.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
11783KB 3056 2305 PNG

in Gelderland Lijst Kaart Meijhorst Nijmegen, € k.k. Uitgelicht door InBeeld

Erichem (uitspraak: ɪːrixɛm (Eerigèm), Errekom in lokaal dialect) is een dorp in het oude Graafschap Buren in de Nederlandse provincie beerdroid.cz dorp hoorde vanouds met het dorp Asch bij de stad Buren en valt sinds onder de gelijknamige beerdroid.cz telt inwoners (). Sinds de jaren 50 staat in Erichem een openbare basisschool, .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10922KB 1226 1176 WebP

Bodemverontreiniging kan zich verspreiden in het milieu via het grondwater. Zo

Kaart van Gelderland waarop alle plaatsen, buurtschappen, wegen, wateren en spoorlijnen gedetailleerd zijn afgebeeld. Het grondgebruik is ook aangegeven. Met duidelijke legenda. Ook leverbaar als topografische kaart Gelderland Ophangstrips, -zware klikstrips-, zijn in alle maten te bestellen. De strips worden geleverd met ophangoogjes en koord.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3048KB 2653 2317 PNG

De Sysselt (uitspraak: Siesselt) is

Daarbij zijn risicos in kaart gebracht en is aan de hand daarvan en op basis van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verzorgt vergunningverlening, toezicht en handhaving, en advies voor de Provincie Gelderland en de gemeenten Buren Ledigen putten, opvullen gaten, bodemverontreiniging, grondwater. 7. Mobiele puinbreker. .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7098KB 1174 791 PNG

Bodem. De bodem speelt in

– De vierde kolom geeft de bijbehorende 4-cijferige postcode. Door deze postcode aan te klikken verschijnt in een apart tabblad GoogleMaps met een kaart van dat postcodegebied. – De laatste kolom geeft een omschrijving van de wijken van (grotere) plaatsen, waarvoor één 4-cijferige postcode niet toereikend is.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9925KB 1982 2473 JPEG

Provinciale milieuverordening Gelderland. Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde

beerdroid.cz geeft inzicht in veiligheid Welke risicos zijn er in uw omgeving? De Risicokaart laat ze op straatniveau zien. Bijvoorbeeld de kans op een overstroming of een ongeval met gevaarlijke stoffen. Deze gedetailleerde informatie helpt professionals om uw woonomgeving veilig te houden.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7756KB 1119 2843 WebP

Provincie Gelderland (overige gemeenten) Na Gemeente * Een bodemverontreiniging of sanering van

Bij vragen over vergunningen, subsidies, provinciale wegen, uw leefomgeving en/of provinciaal beleid kunt u terecht bij de medewerkers van het Provincieloket. Dat kan door het invullen van dit formulier. Tijdens kantoortijden kunt u ons ook telefonisch bereiken via 99 U kunt aangeven of en hoe u een reactie wilt ontvangen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8604KB 3793 912 BMP

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan-

in Gelderland Lijst Kaart Meijhorst Nijmegen, € k.k. Uitgelicht door InBeeld Makelaardij Drumptse Zeeg - Villa 5 Tiel, € v.o.n. Uitgelicht door De Landerije - Specialisten in Bijzonder Wonen Hof van Oxford 15 Doetinchem, € k.k. Uitgelicht door REBO Woningmakelaars Nieuw Medelsestraat 4 VC Tiel € k.k.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2382KB 2591 1901 GIF

onderliggende bodemonderzoeken kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met

Gelderland heeft verschillende landstreken, waaronder de Veluwe, de Gelderse Vallei, de Betuwe, de Bommelerwaard, de Tielerwaard, het Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. De Regio Arnhem Nijmegen is een van de grotere stedelijke gebieden van Nederland.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4461KB 1817 2661 TIFF

Plicht om te saneren. Voor bodemvervuiling

Bodemverontreiniging kan zich verspreiden in het milieu via het grondwater. Zo kan het ook in het drinkwater komen. Bodemverontreiniging kan ook nadelige invloed hebben op planten en dieren. Wilt u meer weten, lees dan de folder "Bodemverontreiniging, wat heeft u daarmee te maken (pdf, kB) ".

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7640KB 1085 689 TIFF

De Provincie Gelderland draagt zorg voor vergunningverlening, handhaving

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant () staat wat de provincie doet om de doelen uit het convenant te realiseren. Het gaat met name over de aanpak en het beheren van de spoedlocaties. Dit zijn locaties die voorrang krijgen op sanering omdat er risicos zijn voor mens en milieu.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10663KB 830 2058 BMP

Coronavirus in Gelderland Kaart, Aantal besmettingen en het

Coronavirus in Gelderland Kaart, Aantal besmettingen en het lokale Nieuws. Op dit moment zijn er in Gelderland, onbekend aantalinwoners positief getest op het coronavirus (covid). Je vind hieronder een kaart van de coronavirus (covid) besmettingen in Gelderland en de rest van Nederland.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1524KB 2426 1598 RAW

Bodemverontreiniging kan zich verspreiden in het milieu via het

Gelderland shares borders with six other provinces (Flevoland, Limburg, North Brabant, Overijssel, South Holland and Utrecht) and the German state of North Rhine-Westphalia. The capital is Arnhem (pop. , [6]); however, Nijmegen (pop. ,) and Apeldoorn (pop. ,) are both larger municipalities.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5176KB 2933 1314 TIFF

Gelderland, de grootste provincie in Nederland,

Het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging is op 1 januari gereed gekomen (LDB ). Dit Landsdekkend beeld bestaat uit bodemkwaliteitskaarten die de diffuse bodemverontreiniging weergeven (Landsdekkend beeld spoor 2) en gegevensbestanden met potentieel (ernstig) verontreinigde locaties en onderzochte locaties.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5342KB 1452 1040 BMP

Coronavirus in Gelderland Kaart, Aantal besmettingen en het

Gelderland, de grootste provincie in Nederland, heeft zó veel te bieden! Ontdek de prachtige natuur van de Veluwe en de historische steden Arnhem en Nijmegen; de talrijke kastelen en buitenplaatsen in de Achterhoek en kronkelige dijkjes en rivieren en Rivierenland. Populaire plaatsen in Gelderland zijn: Nijmegen Arnhem Apeldoorn.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6232KB 2276 1128 BMP

Grofweg is de provincie op te delen in

Commissaris van de Koning; Financiën provincie Fryslân; Gedeputeerde Staten; Provinciale Staten; Woensdag 15 maart verkiezingen. Stem! Jou Fryslân dyn kleur!

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5288KB 3696 2816 PSD

Provinciale milieuverordening Gelderland. Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 15

Grofweg is de provincie op te delen in de volgende gebieden: Twente, Salland en de Kop van Overijssel, Vechtdal en IJsseldelta. De rivier de IJssel vormt een natuurlijke grenst met Gelderland. Kenmerkend voor de provincie zijn de gebieden met zandgrond (maar niet in het noorden) en de tamelijk grote hoeveelheid Hanzesteden.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1423KB 2751 2957 RAW

Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de

zich bezig houden met gebiedsontwikkeling binnen het grondgebied van de provincie Fryslân; willen weten welke organisatie zich bemoeit met en/of bevoegd is voor een specifiek bodemthema De aanleiding om de bodematlas te ontwikkelen komt voort uit de gedachte dat veel informatie wel beschikbaar is, maar (in de afgelopen periode) vaak .

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1333KB 2350 2381 RAW

De Provincie Gelderland draagt zorg voor vergunningverlening, handhaving van voorschriften, ontheffingen

De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1: 50 Er worden slechts 10 legenda-eenheden onderscheiden. Potentieel gebruik Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.

Toepassingsschaal 1: 50 – 1: 1 Ruimtelijk schema Vector Verkrijgbare formaten zie onder Downloads Prijs Gratis.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10154KB 2708 745 GIF